Умишлено публикуваме примери на абонамент за счетоводно обслужване и услуги за малки фирми, тъй като ръководителите на вече работещи и развити фирми са наясно с пазарните цени и знаят, че качествено свършената работа пести пари!

Цената на пакет „Услуги“ включва:

Вид на дейността: Услуги

Регистрация по ДДС: Не

Брой осигурени лица: 1

Брой документи: до 10

Цена на счетоводни услуги: от 60-80 лв./месец

Цената на пакет „Търговия“ включва:

Вид на дейността: Търговия

Регистрация по ДДС: Не

Брой осигурени лица: до 2

Брой документи: до 20

Цена на счетводни услуги: от 80-100 лв./месец

Цената на пакет „Услуги-ДДС“ включва:

Вид на дейността: Услуги

Регистрация по ДДС: Да

Брой осигурени лица: до 2

Брой документи: до 15

Цена на счетоводни услуги: от 100-130 лв./месец

Цената на пакет „Търговия-ДДС“ включва:

Вид на дейността: Търговия

Регистрация по ДДС: Да

Брой осигурени лица: до 3

Брой документи: до 30

Цена на счетоводни услуги: от 120-200 лв./месец

Индивидуални цени на счетоводни услуги за фирми

Точно за тези случаи ние даваме индивидуална счетоводна оферта, в зависимост от вашите индивидуални нужди

Цена (2019) на счетоводно годишно приключване за 2019г. за фирми без абонаментЦената на счетоводното годишно приключване за 2019 и 2020 зависи преди всичко от документооборота и е на сравнително идентични цени сред различните счетоводни къщи. Прилагаме ориентировъчни цени:

Брой документи – Цена на годишно счетоводно приключване 2019/2020

до 50 документа – от 150-200 лв.

от 51 до 100 док. – от 250-300 лв.

от 101 до 200 док. – от 380-450 лв., индивидуална цена по договаряне

над 201 док. – индивидуална цена по договаряне

* Както и при абонаментното счетоводно обслужване, цените за годишно счетоводно приключване са ориентировъчни и зависят от вида документи, страните с които се търгува и т.н. Предлагаме индивидуални цени за всеки – плащате само това, което ползвате.Свържете се с нас за индивидуална оферта!